09:59 | GMT: 07:59 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PRAGMAINK

Data
Spółka
Wydarzenie
PRAGMAINK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PRAGMAINK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PRAGMAINK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
PRAGMAINK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PRAGMAINK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PRAGMAINK
NWZA ws. zmian statutu.
PRAGMAINK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PRAGMAINK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PRAGMAINK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
PRAGMAINK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PRAGMAINK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PRAGMAINK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PRAGMAINK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PRAGMAINK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
PRAGMAINK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PRAGMAINK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PRAGMAINK
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
PRAGMAINK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PRAGMAINK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PRAGMAINK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
PRAGMAINK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PRAGMAINK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PRAGMAINK
NWZA ws. wyrażenia zgody na emisję obligacji serii F, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst.
PRAGMAINK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PRAGMAINK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PRAGMAINK
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z VBCP Asset Management sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
PRAGMAINK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2015 roku.
PRAGMAINK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PRAGMAINK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PRAGMAINK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PRAGMAINK
Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
PRAGMAINK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PRAGMAINK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
PRAGMAINK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
PRAGMAINK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2014 roku.
PRAGMAINK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PRAGMAINK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PRAGMAINK
NWZA ws. połączenia Pragma Inkaso S.A. i Brynowska 72 Sp. z o.o.
PRAGMAINK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
PRAGMAINK
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PRAGMAINK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PRAGMAINK
Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
PRAGMAINK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
PRAGMAINK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
PRAGMAINK
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
PRAGMAINK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PRAGMAINK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PRAGMAINK
NWZA ws. powołania członka RN.
PRAGMAINK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PRAGMAINK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PRAGMAINK
Wypłata dywidendy 1,09 zł na akcję.
PRAGMAINK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,09 zł na akcję.
PRAGMAINK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,09 zł na akcję.
PRAGMAINK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2012r.
PRAGMAINK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PRAGMAINK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
PRAGMAINK
NWZA ws. emisji obligacji, dematerializacji obligacji oraz wprowadzenia obligacji do obrotu na NC.
PRAGMAINK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
PRAGMAINK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PRAGMAINK
Wypłata dywidendy 0,84 zł na akcję.
PRAGMAINK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,84 zł na akcję.
PRAGMAINK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,84 zł na akcję.
PRAGMAINK
WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku.
PRAGMAINK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PRAGMAINK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PRAGMAINK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
PRAGMAINK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
PRAGMAINK
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PRAGMAINK
WZA
PRAGMAINK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
PRAGMAINK
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
PRAGMAINK
NWZA ws. zmian w statucie oraz podwyższenia kapitału zakładowego.


«Powrót do terminarza spółek