05:05 | GMT: 03:05 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,41 zł na akcję.
EUR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2012.
ALS 
NC 
 
NWZA ws. zmian statutu.
BIM 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 6.160.000 akcji serii B, 33.000.000 akcji serii C, 1.400.000 akcji serii E.
CRS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
EKA 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
ETL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,60 zł na akcję.
FIN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
GLC 
GPW 
 
Zakończenie budowy księgi popytu.
GCN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
IFI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
LRQ 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
MSX 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
PEK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
REV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
RMS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
SGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
TLX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
UNI 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 168.028 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
UCG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 euro na akcję.
VIV 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
ZMT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.