05:36 | GMT: 03:36 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CDR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ALF 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
BAH 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków zarządu oraz powołania członków zarządu.
BPM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
BNP 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w statucie.
CIG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
EMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
KTY 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 750 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
LYD 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, zmiany w składzie RN oraz dalszego istnienia spółki.
MTL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
MFD 
NC 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
MRB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
POZ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PCA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok oraz podziału zysku za 2012 rok.
ROV 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
SFK 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
SOL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,21 zł na akcję.
UNI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.