05:20 | GMT: 03:20 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKP 
GPW 
 
NWZA ws. zwolnienia byłego członka zarządu z przedłużonego zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej.
ATG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
BAC 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
BAH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
wykres BDF
BDF 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BFT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,00 zł na akcję.
BDL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
DAT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 167.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
DBC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,18 zł na akcję.
DCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
wykres EFH
EFH 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
NWZA ws. umorzenia akcji własnych serii D, obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym ustaleniem ostatecznej wartości podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii E oraz zmiany statutu.
ERB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
FSG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego raportu za I półrocze 2014 roku.
GOB 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
HYP 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. uchylenia uchwały nr 4 WZA z 10 marca 2010 roku oraz zmian w składzie RN.
ICP 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
IZS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
MBR 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MTR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
MYS 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
NGS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok obrotowy 2013,zmiany siedziby oraz zmian w składzie RN.
PMP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PEK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PEL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PST 
NC 
 
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
PTH 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
QMK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
TOR 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
UNI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
VIA 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.