05:04 | GMT: 03:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KRU 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ASR 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
1AT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CIG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
DIN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
DNP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MAB 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 340.000 akcji serii N oraz 300.000 akcji serii O.
MRC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MEI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
wykres OAT
OAT 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych oraz procesu budowania księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych.
RBW 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia spółki Rainbow Tours S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką "Rainbow Tours – Biuro Podróży" Sp. z o.o., jako spółką przejmowaną, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia spółek oraz zatwierdzenia Regulaminu RN.
WWL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez WOHO Holdings Limited po cenie 14,88 zł za akcję.
ORCL.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.