23:37 | GMT: 21:37 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
EUROTAX

Data
Spółka
Wydarzenie
EUROTAX
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
EUROTAX
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,10 zł na akcję.
EUROTAX
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
EUROTAX
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,20 zł na akcję.
EUROTAX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
EUROTAX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
EUROTAX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
EUROTAX
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
EUROTAX
Publikacja raportu za 2019 rok.
EUROTAX
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
EUROTAX
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
EUROTAX
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
EUROTAX
Wypłata dywidendy 0,44 zł na akcję.
EUROTAX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,44 zł na akcję.
EUROTAX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.
EUROTAX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
EUROTAX
Publikacja raportu za 2018 rok.
EUROTAX
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
EUROTAX
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
EUROTAX
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
EUROTAX
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
EUROTAX
Wypłata dywidendy 0,52 zł na akcję.
EUROTAX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,52 zł na akcję.
EUROTAX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,52 zł na akcję.
EUROTAX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
EUROTAX
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
EUROTAX
Publikacja raportu za 2017 rok.
EUROTAX
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
EUROTAX
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
EUROTAX
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
EUROTAX
Wypłata dywidendy 0,62 zł na akcję.
EUROTAX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,62 zł na akcję.
EUROTAX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,62 zł na akcję.
EUROTAX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
EUROTAX
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
EUROTAX
Publikacja raportu za 2016 rok.
EUROTAX
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
EUROTAX
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EUROTAX
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
EUROTAX
Wypłata dywidendy 0,54 zł na akcję.
EUROTAX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,54 zł na akcję.
EUROTAX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,54 zł na akcję.
EUROTAX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
EUROTAX
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
EUROTAX
Publikacja raportu za 2015 rok.
EUROTAX
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
EUROTAX
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
EUROTAX
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
EUROTAX
Wypłata dywidendy 0,38 zł na akcję.
EUROTAX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,38 zł na akcję.
EUROTAX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,38 zł na akcję.
EUROTAX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
EUROTAX
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
EUROTAX
Publikacja raportu za 2014 rok.
EUROTAX
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
EUROTAX
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
EUROTAX
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
EUROTAX
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
EUROTAX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
EUROTAX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
EUROTAX
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
EUROTAX
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EUROTAX
Publikacja raportu za 2013 rok.
EUROTAX
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
EUROTAX
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EUROTAX
Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
EUROTAX
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
EUROTAX
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
EUROTAX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
EUROTAX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję.
EUROTAX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
EUROTAX
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
EUROTAX
Publikacja raportu za 2012 rok.
EUROTAX
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
EUROTAX
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
EUROTAX
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
EUROTAX
Wypłata dywidendy 0,56 zł na akcję.
EUROTAX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,56 zł na akcję.
EUROTAX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,56 zł na akcję.
EUROTAX
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz nabycia akcji serii B w celu ich umorzenia.
EUROTAX
Publikacja raportu za I kwartał 2012 i za cały 2011 rok.
EUROTAX
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
EUROTAX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
EUROTAX
NWZA ws. przyjęcia Programu Motywacyjnego, podwyższenia kapitału zakładowego, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych, zmian w statucie oraz zmian w składzie rady nadzorczej.
EUROTAX
Wypłata dywidendy 0,59 zł na akcję.
EUROTAX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,59 zł na akcję.
EUROTAX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,59 zł na akcję.
EUROTAX
WZA
EUROTAX
Publikacja raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek