11:50 | GMT: 09:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
EUCO

Data
Spółka
Wydarzenie
EUCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
EUCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
EUCO
NWZA ws. przedmiocie przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.”.
EUCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
EUCO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
EUCO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
EUCO
NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie przez przejęcie spółki EUCO Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy przez spółkę EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.
EUCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
EUCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
EUCO
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.
EUCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
EUCO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
EUCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
EUCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
EUCO
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
EUCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
EUCO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
EUCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
EUCO
NWZA ws. powołania nowych członków RN.
EUCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
EUCO
Wypłata dywidendy 1,33 zł na akcję.
EUCO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,33 zł na akcję.
EUCO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,33 zł na akcję.
EUCO
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia jednostkowego zysku za rok obrotowy 2016.
EUCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
EUCO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
EUCO
NWZA ws. zmiany statutu.
EUCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
EUCO
Wypłata dywidendy 3,58 zł na akcję.
EUCO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,58 zł na akcję.
EUCO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,58 zł na akcję.
EUCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
EUCO
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia jednostkowego zysku za rok obrotowy 2015.
EUCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
EUCO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
EUCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
EUCO
Wypłata dywidendy 2,68 zł na akcję.
EUCO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,68 zł na akcję.
EUCO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,68 zł na akcję.
EUCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
EUCO
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia jednostkowego zysku za rok obrotowy 2014.
EUCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
EUCO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
EUCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
EUCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
EUCO
Wypłata dywidendy 1,05 zł na akcję.
EUCO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
EUCO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 zł na akcję.
EUCO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,05 zł na akcję.
EUCO
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz powołania członków RN.
EUCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
EUCO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
EUCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
EUCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
EUCO
Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.
EUCO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.
EUCO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
EUCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
EUCO
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
EUCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
EUCO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
EUCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
EUCO
Wypłata dywidendy 0,48 zł na akcję.
EUCO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,48 zł na akcję.
EUCO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,48 zł na akcję.
EUCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
EUCO
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011.
EUCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
EUCO
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
EUCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
EUCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
EUCO
Wypłata dywidendy 0,47 zł na akcję.
EUCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
EUCO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,47 zł na akcję.
EUCO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,47 zł na akcję.
EUCO
WZA
EUCO
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
EUCO
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
EUCO
Debiut spółki na GPW.
EUCO
Zakończenie zapisów w transzy dużych inwestorów
EUCO
Początek zapisów w transzy dużych inwestorów.
EUCO
Zakończenie (do godz. 15:00) budowy księgi popytu i przyjmowania zapisów w transzy detalicznej.
EUCO
Początek budowy księgi popytu i przyjmowania zapisów w transzy detalicznej.


«Powrót do terminarza spółek