12:11 | GMT: 10:11 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
GTC

Data
Spółka
Wydarzenie
GTC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
GTC
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,89 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GTC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
GTC
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,89 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GTC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
GTC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
GTC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
GTC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
GTC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
GTC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
GTC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
GTC
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.018.126 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
GTC
Wypłata dywidendy 0,37 zł na akcję.
GTC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,37 zł na akcję.
GTC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,37 zł na akcję.
GTC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
GTC
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy.
GTC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
GTC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
GTC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
GTC
Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.233.492 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
GTC
Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
GTC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
GTC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
GTC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
GTC
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.
GTC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
GTC
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG30.
GTC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
GTC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
GTC
Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.087.026 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
GTC
Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
GTC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.
GTC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
GTC
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy.
GTC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
GTC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
GTC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
GTC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
GTC
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz transgranicznego połączenia ze spółką GTC RH B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia.
GTC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
GTC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
GTC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
GTC
Wprowadzenie do obrotu na GPW 108.906.190 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
GTC
Dzień ostatniego notowania na GPW 108.906.190 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
GTC
Wprowadzenie do obrotu na GPW 108.906.190 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
GTC
Przydział akcji oferowanych objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów.
GTC
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii K w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
GTC
Ostatni dzień notowania jednostkowych praw poboru akcji serii K.
GTC
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych na akcje serii K oraz notowania jednostkowych praw poboru na GPW.
GTC
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
GTC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
GTC
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 10 września 2015 jako dnia prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz zmiany statutu.
GTC
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez LSREF III GTC Investments B.V.
GTC
Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez LSREF III GTC Investments B.V., a.s z 6,10 zł na 5,50 zł.
GTC
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez LSREF III GTC Investments B.V.
GTC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
GTC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na GPW.
GTC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
GTC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
GTC
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K z prawem poboru oraz zmiany statutu.
GTC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
GTC
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GTC
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
GTC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
GTC
Wprowadzenie do obrotu na GPW 31.937.298 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
GTC
Ostatni dzień notowania na GPW 31.937.298 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
GTC
Wprowadzenie do obrotu na GPW 31.937.298 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
GTC
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, pozbawienia prawa poboru wszystkich akcji serii J, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J lub praw do akcji serii J do obrotu na GPW, wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
GTC
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
GTC
ZWZA ws. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę części należących do niej nieruchomości.
GTC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
GTC
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I.
GTC
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
GTC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
GTC
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
GTC
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii I.
GTC
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii I.
GTC
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii I.
GTC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
GTC
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z zachowaniem prawa poboru.
GTC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
GTC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
GTC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
GTC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
GTC
WZA
GTC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
GTC
NWZA ws. przyznania wynagrodzenia członkowi rady nadzorczej.
GTC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek