23:01 | GMT: 21:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
IMPEL

Data
Spółka
Wydarzenie
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IMPEL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2019 rok.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
IMPEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
IMPEL
NWZA ws. połączenia spółki „Impel” S.A. z siedzibą we Wrocławiu ze spółką Impel Agile S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
IMPEL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2018 rok.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
IMPEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
IMPEL
NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IMPEL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2017 rok.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
IMPEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
IMPEL
NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
IMPEL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2016 rok.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
IMPEL
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy poręczenia przez prezesa zarządu spółki Impel S.A. z ARM Finanse Rent Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy poręczenia przez prezesa zarządu spółki Impel S.A. z Asset Rent Management spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
IMPEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
IMPEL
NWZA ws. połączenia transgranicznego Impel S.A. z TMSI Partners S.à r.l.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
IMPEL
Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
IMPEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
IMPEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
IMPEL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2015 rok.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
IMPEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
IMPEL
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
IMPEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
IMPEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
IMPEL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2014 r. oraz ustalenia liczby członków RN.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
IMPEL
NWZA ws. zmian w składzie RN.
IMPEL
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
IMPEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
IMPEL
NWZA ws. zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia zarządu do wyłączenia prawa poboru.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
IMPEL
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
IMPEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
IMPEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
IMPEL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2012 rok.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
IMPEL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
IMPEL
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
IMPEL
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
IMPEL
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
IMPEL
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
IMPEL
Wypłata dywidendy 1,5 zł na akcję.
IMPEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,5 zł na akcję.
IMPEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,5 zł na akcję.
IMPEL
WZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2011 rok.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
IMPEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
IMPEL
NWZA ws. podziału Impel S.A.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
IMPEL
Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
IMPEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
IMPEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
IMPEL
WZA
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
IMPEL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
IMPEL
NWZA ws. wyrażenia zgody na zamianę nieuprzywilejowanych akcji imiennych trzeciej emisji (seria C) na akcje na okaziciela trzeciej emisji (seria C).


«Powrót do terminarza spółek