23:52 | GMT: 21:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
LARQ

Data
Spółka
Wydarzenie
LARQ
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
LARQ
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
LARQ
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
LARQ
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
LARQ
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
LARQ
NWZA ws. zmian w składzie RN IV wspólnej kadencji.
LARQ
Publikacja raportu za 2019 rok.
LARQ
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
LARQ
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
LARQ
Wprowadzenie do obrotu na GPW 23.333 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
LARQ
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
LARQ
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
LARQ
Publikacja raportu za 2018 rok.
LARQ
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
LARQ
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
LARQ
Wprowadzenie do obrotu na GPW 125.000 akcji serii F i 100.000 akcji serii G.
LARQ
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
LARQ
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
LARQ
Publikacja raportu za 2017 rok.
LARQ
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
LARQ
Wprowadzenie do obrotu na GPW 50.000 akcji serii F, 13.333 akcji serii G oraz 370.000 akcji serii H.
LARQ
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
LARQ
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
LARQ
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
LARQ
Publikacja raportu za 2016 rok.
LARQ
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
LARQ
Wprowadzenie do obrotu na GPW 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
LARQ
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
LARQ
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
LARQ
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
LARQ
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
LARQ
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
LARQ
Początek notowań spółki CAMMEDIA (CAM) pod nazwą LARQ (LRQ), w związku ze zmianą firmy.
LARQ
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
LARQ
NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C z prawem do objęcia akcji serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu, zmian w składzie RN i in.
LARQ
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
LARQ
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
LARQ
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
LARQ
NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmian w składzie RN.
LARQ
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
LARQ
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
LARQ
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
LARQ
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
LARQ
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
LARQ
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
LARQ
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
LARQ
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
LARQ
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
LARQ
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
LARQ
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
LARQ
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
LARQ
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, ustaleniu dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
LARQ
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
LARQ
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
LARQ
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
LARQ
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
LARQ
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
LARQ
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
LARQ
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-media.
LARQ
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
LARQ
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
LARQ
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
LARQ
WZA
LARQ
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
LARQ
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek