21:22 | GMT: 19:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
OPONEO.PL

Data
Spółka
Wydarzenie
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
OPONEO.PL
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
OPONEO.PL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
OPONEO.PL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
OPONEO.PL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
OPONEO.PL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
OPONEO.PL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
OPONEO.PL
NWZA ws. połączenia spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ze spółką OPONEO BRANDHOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy.
OPONEO.PL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
OPONEO.PL
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
OPONEO.PL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
OPONEO.PL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
OPONEO.PL
ZWZA ws. m.in. pokrycia niepokrytej części straty za 2014 rok oraz podziału zysku za 2018 rok.
OPONEO.PL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
OPONEO.PL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
OPONEO.PL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
OPONEO.PL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
OPONEO.PL
Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
OPONEO.PL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
OPONEO.PL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
OPONEO.PL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
OPONEO.PL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
OPONEO.PL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
OPONEO.PL
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
OPONEO.PL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
OPONEO.PL
NWZA ws. zmiany statutu, zatwierdzenia zmian w Regulaminie RN oraz zmiany w składzie RN.
OPONEO.PL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
OPONEO.PL
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
OPONEO.PL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
OPONEO.PL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
OPONEO.PL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
OPONEO.PL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
OPONEO.PL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
OPONEO.PL
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
OPONEO.PL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
OPONEO.PL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
OPONEO.PL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
OPONEO.PL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
OPONEO.PL
NWZA ws. zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
OPONEO.PL
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
OPONEO.PL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
OPONEO.PL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
OPONEO.PL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok, zmiany uchwał: nr 25 ZWZA z 26 czerwca 2012, nr 9 ZWZA z 27 czerwca 2013, nr 9b ZWZA z 26 czerwca 2014 w przedmiocie podziału zysku za lata obrotowe od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011, od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 oraz od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013.
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
OPONEO.PL
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
OPONEO.PL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
OPONEO.PL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
OPONEO.PL
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 9 WZA z 27.06.2013r.
OPONEO.PL
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
OPONEO.PL
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych i określenia środków na sfinansowanie nabycia.
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
OPONEO.PL
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
OPONEO.PL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
OPONEO.PL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
OPONEO.PL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok oraz zmianach do uchwały nr 30 ZWZ z 26 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych.
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
OPONEO.PL
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
OPONEO.PL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
OPONEO.PL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
OPONEO.PL
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
OPONEO.PL
NWZA ws. zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmian w składzie RN.
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
OPONEO.PL
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
OPONEO.PL
NWZA ws. zmiany treści uchwały nr 5 § 1 pkt. 5 z 11 maja 2011.
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
OPONEO.PL
WZA
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
OPONEO.PL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie.
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
OPONEO.PL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek