22:00 | GMT: 20:00 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PKNORLEN

Data
Spółka
Wydarzenie
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PKNORLEN
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
PKNORLEN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
PKNORLEN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
PKNORLEN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.
PKNORLEN
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PKNORLEN
Wypłata dywidendy 3,50 zł na akcję.
PKNORLEN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,50 zł na akcję.
PKNORLEN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,50 zł na akcję.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PKNORLEN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2018 rok.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PKNORLEN
Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PKNORLEN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
PKNORLEN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.
PKNORLEN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
PKNORLEN
NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 NWZ z 24 stycznia 2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, zmian w składzie RN oraz zmian statutu.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PKNORLEN
Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PKNORLEN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
PKNORLEN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.
PKNORLEN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
PKNORLEN
NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PKNORLEN
Wypłata dywidendy 2,00 zł na akcję.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PKNORLEN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję.
PKNORLEN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,00 zł na akcję.
PKNORLEN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
PKNORLEN
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PKNORLEN
Wypłata dywidendy 1,65 zł na akcję.
PKNORLEN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,65 zł na akcję.
PKNORLEN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,65 zł na akcję.
PKNORLEN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
PKNORLEN
Wypłata dywidendy 1,44 zł na akcję.
PKNORLEN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,44 zł na akcję.
PKNORLEN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,44 zł na akcję.
PKNORLEN
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz zmian w składzie RN.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
PKNORLEN
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
PKNORLEN
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
PKNORLEN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
PKNORLEN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
PKNORLEN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
PKNORLEN
Publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych za IV kwartał 2012 roku.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
PKNORLEN
Publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych za III kwartał 2012 roku.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PKNORLEN
Publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych za II kwartał 2012 roku.
PKNORLEN
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011, ustalenia liczby członków RN i zmian w składzie RN.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PKNORLEN
Publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych za I kwartał 2012 roku.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
PKNORLEN
Publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych za IV kwartał 2011 roku.
PKNORLEN
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
PKNORLEN
Publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych za III kwartał 2011 roku.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
PKNORLEN
Publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych za II kwartał 2011 roku.
PKNORLEN
WZA
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
PKNORLEN
Publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych za I kwartał 2011 roku.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
PKNORLEN
Publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych za IV kwartał 2010 roku.
PKNORLEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
PKNORLEN
Publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek