20:32 | GMT: 18:32 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
POLIMEXMS

Data
Spółka
Wydarzenie
POLIMEXMS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
POLIMEXMS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
POLIMEXMS
NWZA ws. m.in. uzupełnienie składu RN.
POLIMEXMS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
POLIMEXMS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
POLIMEXMS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
POLIMEXMS
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
POLIMEXMS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
POLIMEXMS
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
POLIMEXMS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
POLIMEXMS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2018.
POLIMEXMS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
POLIMEXMS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
POLIMEXMS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
POLIMEXMS
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
POLIMEXMS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
POLIMEXMS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2017 oraz przeniesienia kwoty zysków zatrzymanych na pokrycie ujemnych wartości pozostałych kapitałów.
POLIMEXMS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
POLIMEXMS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
POLIMEXMS
NWZA ws. powołania członka RN.
POLIMEXMS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
POLIMEXMS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 150.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T.
POLIMEXMS
NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
POLIMEXMS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
POLIMEXMS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016.
POLIMEXMS
NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, wyrażenia zgody na obciążenie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części zastawami rejestrowymi.
POLIMEXMS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
POLIMEXMS
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,91 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ENERGA Spółką Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, PGNiG Technologie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie.
POLIMEXMS
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,91 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ENERGA Spółką Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, PGNiG Technologie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie.
POLIMEXMS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
POLIMEXMS
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
POLIMEXMS
NWZA ws. zatwierdzenia zmiany Regulaminu RN, wyrażenia zgody na wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki Mostostal Siedlce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Siedlcach oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii U.
POLIMEXMS
NWZA ws. m.in. zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
POLIMEXMS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, w drodze emisji akcji serii T oraz zmiany statutu.
POLIMEXMS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
POLIMEXMS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
POLIMEXMS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015 oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.
POLIMEXMS
NWZA ws. zmian w składzie RN.
POLIMEXMS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
POLIMEXMS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
POLIMEXMS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
POLIMEXMS
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
POLIMEXMS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
POLIMEXMS
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
POLIMEXMS
Scalenie akcji w stosunku 50:1.
POLIMEXMS
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
POLIMEXMS
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
POLIMEXMS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
POLIMEXMS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 37.550 akcji zwykłych na okaziciela serii A1.
POLIMEXMS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2014 oraz w latach ubiegłych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, scalenia (połączenia) akcji.
POLIMEXMS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
POLIMEXMS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
POLIMEXMS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.863.571.852 akcji zwykłych na okaziciela serii R.
POLIMEXMS
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
POLIMEXMS
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa, na nabycie akcji własnych w celu umorzenia, dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
POLIMEXMS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
POLIMEXMS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
POLIMEXMS
NWZA ws. uchylenia uchwały Nr 4 WZA z 16.01.2014, poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze emisji akcji serii R, emisji obligacji zamiennych na akcje serii S oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii S, wyłączenia prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii S oraz zmiany statutu.
POLIMEXMS
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
POLIMEXMS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
POLIMEXMS
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów mWIG40, WIG50, WIG i WIG-Poland.
POLIMEXMS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
POLIMEXMS
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Polimex-Mostostal S.A. Zakład Siedlce oraz zmiany statutu.
POLIMEXMS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 133.393.702 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
POLIMEXMS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
POLIMEXMS
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 5 NWZ z dnia 15.10.2012r., podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii P; emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 i serii 2 z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmiany statutu.
POLIMEXMS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2013 roku.
POLIMEXMS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 416.666.666 akcji zwykłych na okaziciela serii M oraz 396.153.846 akcji zwykłych na okaziciela serii N1.
POLIMEXMS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2012.
POLIMEXMS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
POLIMEXMS
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu, zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie spółki lub jego zorganizowanej części.
POLIMEXMS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
POLIMEXMS
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii N2.
POLIMEXMS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii M i N1, podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii N2, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, zmian statutu, wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa i in.
POLIMEXMS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 12 500 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
POLIMEXMS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2012 roku.
POLIMEXMS
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
POLIMEXMS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
POLIMEXMS
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
POLIMEXMS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
POLIMEXMS
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
POLIMEXMS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
POLIMEXMS
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
POLIMEXMS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
POLIMEXMS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
POLIMEXMS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
POLIMEXMS
WZA
POLIMEXMS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
POLIMEXMS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
POLIMEXMS
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
POLIMEXMS
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG20, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
POLIMEXMS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
POLIMEXMS
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, G, K i L.
POLIMEXMS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek