11:56 | GMT: 09:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
WAWEL

Data
Spółka
Wydarzenie
WAWEL
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
WAWEL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.727 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
WAWEL
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
WAWEL
Wypłata dywidendy 30 zł na akcję.
WAWEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 30 zł na akcję.
WAWEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 30 zł na akcję.
WAWEL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
WAWEL
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
WAWEL
Publikacja raportu za 2019 rok.
WAWEL
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
WAWEL
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
WAWEL
Wypłata dywidendy 25 zł na akcję.
WAWEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 25 zł na akcję.
WAWEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 25 zł na akcję.
WAWEL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.
WAWEL
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
WAWEL
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
WAWEL
Publikacja raportu za 2018 rok.
WAWEL
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
WAWEL
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
WAWEL
Wypłata dywidendy 25 zł na akcję.
WAWEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 25 zł na akcję.
WAWEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 25 zł na akcję.
WAWEL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.
WAWEL
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
WAWEL
Publikacja raportu za 2017 rok.
WAWEL
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
WAWEL
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
WAWEL
Wypłata dywidendy 20 zł na akcję.
WAWEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 20 zł na akcję.
WAWEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 20 zł na akcję.
WAWEL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.
WAWEL
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
WAWEL
Publikacja raportu za 2016 rok.
WAWEL
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
WAWEL
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
WAWEL
Wypłata dywidendy 20 zł na akcję.
WAWEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 20 zł na akcję.
WAWEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 20 zł na akcję.
WAWEL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
WAWEL
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
WAWEL
Publikacja raportu za 2015 rok.
WAWEL
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
WAWEL
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
WAWEL
Wypłata dywidendy 20 zł na akcję.
WAWEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 20 zł na akcję.
WAWEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 20 zł na akcję.
WAWEL
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
WAWEL
ZWZA ws. przeznaczenia zysku za 2014 r., powołania Prezesa Zarządu i członków RN oraz zmiany statutu.
WAWEL
Publikacja raportu za 2014 rok.
WAWEL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.852 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
WAWEL
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
WAWEL
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
WAWEL
Wypłata dywidendy 20 zł na akcję.
WAWEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 20 zł na akcję.
WAWEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 20 zł na akcję.
WAWEL
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
WAWEL
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań i przeznaczenia zysku za rok 2013, udzielenia członkom organów spółki absolutorium oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
WAWEL
Publikacja raportu za 2013 rok.
WAWEL
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
WAWEL
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
WAWEL
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
WAWEL
Wypłata dywidendy 14 zł na akcję.
WAWEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 14 zł na akcję.
WAWEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 14 zł na akcję.
WAWEL
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
WAWEL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
WAWEL
Publikacja raportu za 2012 rok.
WAWEL
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
WAWEL
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
WAWEL
Wypłata dywidendy 11 zł na akcję.
WAWEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 11 zł na akcję.
WAWEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 11 zł na akcję.
WAWEL
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
WAWEL
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
WAWEL
Publikacja raportu za 2011 rok.
WAWEL
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
WAWEL
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
WAWEL
Wypłata dywidendy 10 zł na akcję.
WAWEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10 zł na akcję.
WAWEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10 zł na akcję.
WAWEL
WZA
WAWEL
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
WAWEL
Publikacja raportu za 2010 rok.
WAWEL
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
WAWEL
Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
WAWEL
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek